Pulsgivar- och sensorlösningar för kranautomation

Du kan alltid lita på att Leine Lindes pulsgivare och sensorer ger exakt mätning även i krävande miljöer, till exempel i hamnar. De är robusta och tillförlitliga – något som krävs för att hålla tunga kranar i drift dygnet om, oavsett väder och årstid.

 

På Leine Linde finns en god förståelse för vilka krav som ställs på pulsgivare och sensorer, både när det gäller hamnkranar som STS (Ship-To-Shore), RTG (Rubber Tyred Gantry) och RMG (Rail Mounted Gantry) och när det gäller kranar för andra industriella tillämpningar.

På Leine Linde har vi en god förståelse för de krav som ställs på pulsgivare och sensorer för hamnkranar som STS (Ship-To-Shore), RTG (Rubber Tyred Gantry) och RMG (Rail Mounted Gantry) samt kranar för andra industriella applikationer.

Kontakta oss för att få hjälp med att välja ut den mest lämpliga produkten för just din applikation!

Telfer (positionering) Bom (vinkel) Övervakning av belastning Vinsch (rotation/positionering) Lyftok (positionering) Rotation av kabelrulle Kontroll av körning Tillbehör

Telfer (positionering)

Styrningen av telfern är beroende av snabb, exakt och tillförlitlig feedback från pulsgivare så att operatören upplever att styrningen ger ett konsekvent och förutsägbart resultat. Här används Leine Lindes inkrementella pulsgivare för att mäta hastigheten och ge feedback till motordriften, medan absoluta pulsgivare som är monterade på trumman används för att ge positionsdata.

Bom (vinkel)

Styrningen av bomvinschen får sin feedback från pulsgivare monterade på motorn och på trumman. Robusta pulsgivare, lämpliga för krävande miljöer är helt nödvändiga för tillförlitlig drift och minimerade driftsuppehåll. Liene Lindes pulsgivare har ett fläckfritt rykte i den här typen av miljöer. Uppgradera med pulsgivare med integrerad funktionell säkerhet (FSI) där det behövs för din applikation.

Övervakning av belastning

Töjningsgivare ger information som kan användas för beräkning av belastning samt för att förebygga mekanisk utmattning. Det ger värdefull information om kranens bärande och strukturella delar, exempelvis gällande kranbommen. Eftersom signalen är digital kan givarna enkelt anslutas till kranens automationssystem.

Vinsch (rotation/positionering)

Till kranens vinsch används Leine Lindes inkrementella pulsgivare för kontroll av hastighet och position och för att säkerställa att hastigheten inte blir för hög eller för låg, eller för att varna vid felaktigt stillestånd. Absoluta pulsgivare monteras på vajertrumman för att mäta dess position och för att larma om hastigheter som är högre eller lägre än gränsvärdena - ibland med hjälp av en separat hastighetsvakt. Pulsgivare med integrerad funktionell säkerhet (FSI) kan kopplas direkt till en säkerhetsloop eller nödbroms.

Lyftok (positionering)

Kontrollen av lyftoket kräver snabb och exakt feedback från pulsgivarna så att styrningen upplevs som konsekvent och tillförlitlig. Leine Lindes inkrementella pulsgivare är den perfekta, robusta lösningen för hastighetsstyrning, medan våra absoluta pulsgivare används för positionering.

Rotation av kabelrulle

Försäkra dig om att kraftkabeln inte sträcks eller skadas genom att mäta kabeltrummans position.

Kontroll av körning

För att hamnkranar som STS- RTG- och RMG-kranar ska kunna nyttjas effektivt behöver de flyttas mellan olika positioner, ibland många gånger per dag. Till den här typen av kranar kan Leine Linde leverera pulsgivare som ger exakt mätning av kranens position. Data överförs via olika fältbuss- och kommunikationsprotokoll.

Tillbehör

Leine Linde erbjuder ett brett utbud av tillbehör till våra pulsgivare. Detta är ett urval som är relevant för kranapplikationer. Kontakta oss om du har en specifik förfrågan.