ADS Uptime

– för kontroll av trådlösa tjänster eller anslutning via ADS Link.

ADS Uptime™ är ett mycket användbart system för tillståndsövervakning för pulsgivare. Med kontroll av lokala trådlösa tjänster eller systemintegration med ADS Link har du maximal flexibilitet för åtkomst till data och diagnostik. Med ADS Uptime kan du få tillgång till data i realtid och därmed säkra produktionsdrifttiden.  Att veta saker innan de händer har aldrig varit enklare.

 

Trådlös anslutning med Bluetooth

ADS Uptime finns med trådlös anslutning för Leine Lindes 800-serie. Du får fjärråtkomst till givarens data och diagnostik med Bluetooth i den tillhörande appen på din mobila enhet. I appen kan du anpassa larmnivåerna och sedan kontrollera data live eller titta på detaljerad information för en specifik tidsram. Detta ger dig verktygen för att hantera dina underhållsaktiviteter.

 

ADS Link – systemintegration med OPC UA

ADS Link kan användas tillsammans med Leine Lindes pulsgivare i 800- och 2000-serien. Med ADS Link kan du integrera ADS Uptime-pulsgivaren i ditt företags befintliga underhållssystem.

 

Varningar och proaktivt underhåll

Pulsgivare med inbyggd ADS Uptime gör det möjligt att övervaka de mest relevanta data från roterande installationer och motorer, såväl som dess omgivande miljö. Systemet har förinställda larmnivåer för arbetsmiljön som är potentiellt skadliga för pulsgivaren, samt ett kundkonfigurerbart varningssystem för att anpassa diagnostiksystemet till applikationsspecifika parametrar.

ADS Uptime analyserar pulsgivarens tillstånd och varnar för överhängande fel innan de inträffar. Med tidiga varningar om avvikelser förebygger det risken för potentiellt förekommande problem. Gör kodarkontrollen till en del av din proaktiva underhållsrutin för att se till att problem tas om hand innan de börjar existera.

 

ADS Link tablets

Download Google Play

Download AppStore

 

Kontroll av trådlösa tjänster och trender

ADS Uptime för trådlös servicekontroll är ett verktyg för att förenkla underhållsrutinerna. Anslut via appen och utför en enkel servicekontroll på inspektionsrundan. Få tillgång till alla insamlade data från givaren. Följ graferna för att se trenderna för motorprestanda.

I ADS Uptime-appen kan flera faktorer spåras; Vibrationer – axiella, radiella och tangentiella, temperatur, axelhastighet, luftfuktighet och mycket mer. Genom att följa dessa parametrar kan du upptäcka trender och påverka faktorer för att börja utöva proaktivt underhåll. Trender är den primära aktiviteten för att lära sig felmekanismer, där förståelse, dokumentation och delning av lärdomar leder vägen till en problemfri produktion.

Varningar och larmnivåer kan också ställas in för de olika parametrarna. Du kommer att kunna undvika oplanerade stopp för motor- och drivsystemen när du har tillgång till alla nödvändiga data för att göra förutsägelser. 

 

Historik som täcker pulsgivarens hela livslängd

Det är möjligt att studera graferna med data som samlats in under pulsgivarens hela livslängd. Har driftsförhållandena förändrats över tid? Ökade vibrationer kan vara ett tecken på att pulsgivarens motors lager börjar slitas ut. Ökad temperatur kan innebära att friktionen har ökat någonstans i maskinen och att service krävs. Historikfunktionen lagrar kontinuerligt data för alla miljöparametrar, ända tillbaka till den dag då pulsgivaren togs i bruk för första gången.

 

Framtidssäkrad hårdvara och enkel eftermontering

Investera i ADS Uptime för kontroll av trådlösa tjänster som en del av givarmodellerna 850, 861 eller 862.

ADS Uptime-pulsgivarens hårdvara är också förberedd för möjligheten att användaren senare kan vilja integrera data från kodaren i andra system för övergripande tillståndsövervakning, processhantering, resursplanering eller övervakning. Standardpulsgivarkablarna används för pulsgivarinstallationen, och därmed är denna lösning mycket lämplig för eftermonteringsprojekt. Det fungerar både som en fristående lösning och med framtida planer för sammankopplingar till andra system när behovet uppstår.

 

Systemintegration med ADS Link

Med ADS Link integreras ADS Uptime i ditt företags befintliga underhållssystem. ADS Links integrerade OPC UA-server möjliggör tvåvägskommunikation av realtidsdata och varningar till alla nivåer i ditt automationssystem. Du får detaljerad och tillförlitlig information om vad som händer i den känsliga axeländen på dina motorer. Du får också en varning direkt när ett hotande fel upptäcks – automatiskt.

ADS Uptime integration

Relaterade produkter

Relaterade produkter