Absolutgivare - för positionering eller digital hastighet

Enkel- och flervarviga absoluta rotationsgivare genererar ett positionsvärde som anger givaraxelns faktiska position. Om applikationen blir strömlös kan pulsgivaren hålla reda på sin position även om axeln fortsätter att rotera under strömavbrottet. Absolutgivare finns med seriella punkt-till-punkt-gränssnitt och med industriella fältbussgränssnitt.