Säkerhetshastighet ger kontroll i säkra processer

Säkerhet är högsta prioritet för ABB – och deras kunders produktivitet är anledningen till att de finns. Det är kanske inte så konstigt, eftersom företaget – med sina 135 000 anställda – levererar produkter och system för kraftöverföring samt process- och industriautomation över hela världen.

Det är en fördel att ha produkter som fungerar bra tillsammans. Det innebär att kunden vet att det finns ett beprövat säkerhetskoncept för motorer och drivsystem som kan installeras direkt
Finn Agensjö, ABB Process Automation

Process Industries, med säte i Västerås, är en enhet inom ABB Process Automation som skräddarsyr helhetslösningar för tung processindustri i Norden .

Enheten levererar lösningar för drift och automation, i form av rätt dimensionerade system, som ger säkerhet, kontroll och god överblick i produktionsprocessernas olika skeden. Deras lösningar är baserade på produktionsanläggningens behov, vilket även inkluderar att säkerställa överensstämmelse med alla krav i maskindirektivet om funktionssäkerhet i säkerhetskritiska applikationer. Det handlar om att se till att varje arbetsplats är säker. Men funktionssäkerhet är också en bra grund för driftsäkerhet, och driftsäkerhet betyder allt för en effektiv anläggning.

Certifierad och tillförlitlig inmatning med FSI 800-serien

"Säker hastighet är ett krav för de flesta industrier idag", betonar projektledaren Finn Agensjö från ABB Process Automation. "Detta gör den funktionssäkra pulsgivaren till en viktig komponent vid mätning av rotationshastighet." Han arbetar med ett antal parallella expansioner och nyinvesteringar inom stål- och pappersindustrin, ofta med såväl styrsystem och operativsystem som säkerhetssystem.

I ett aktuellt exempel från en modern industriapplikation för kraftpapper kunde ABB utgå från kundens befintliga motorer och behov av en säkerhetslösning. Med hjälp av nya transformatorer, frekvensomriktare , säkerhetssystem och styrsystem kunde man möta kundens krav på både produktionskapacitet och ökad personalsäkerhet.

Leine Lindes FSI 862-pulsgivare är en del av drivsystemet genom att den ger tillförlitlig återkoppling av varvtal till ABB:s frekvensomriktare ACS 880. Detta är möjligt eftersom pulsgivarna är certifierade enligt säkerhetsnivå SIL2/PLd och kommunicerar väl med ABB:s inbyggda säkerhetsfunktioner. Pulsgivarna har också en säker och halkfri mekanisk installation, med styrstift eller nyckel och kilspår.

Implementering är en viktig del

Varje sekund av stillestånd i en produktionsanläggning kostar pengar. Produktionsstoppen hålls naturligtvis nere till ett minimum. Vid utbyggnad av en anläggning, som kan involvera hundratals tekniker och montörer, får det bara finnas en veckas planerad tid för att utföra arbetet under året. Genomförandet måste därför planeras noggrant och allt måste vara klart.

Funktionssäkerhet och framtiden

– Varje uppdrag inleds med en analys, som ofta är utgångspunkten för effektiviseringsarbetet , förklarar Eric Carlsten, drivsystemschef på Process Industries. "Korrekt definierad maskinsäkerhet ökar produktiviteten. Därför är det här rätt väg att gå." 

Funktionell säkerhet säkerställer processernas tillgänglighet. ABB uppfyller kundens kompetenskrav och uppfyller därmed inte bara det aktuella maskindirektivet utan anpassar, integrerar och säkerställer effektiva produktionsprocesser. Som leverantör av tillförlitlig och säker hastighetsåterkoppling är Leine Linde stolta över sitt engagemang i detta arbete.

Avgörande faktorer för FSI 800-serien

  • Certifierad inkrementell pulsgivare för säkerhetsnivå SIL2/PLd kategori 3.
  • Säker installation som uppfyller mekaniska krav på inbyggd redundans.
  • Robusta kullager och elektronik som har förmågan att hantera extremt långa driftsperioder , trots stötar, vibrationer och temperaturfluktuationer.
  • Beprövad produktserie, tillsammans med en gedigen meritlista av kvalitet och service från leverantören.

Relaterade produkter

Relaterade produkter