ADS Classic

För tillståndsbaserat underhåll.

Pulsgivare med det avancerade diagnostiksystemet ADS Classic kan diagnostisera sig själva. De varnar för väntande interna problem, så att underhåll kan planeras och oplanerade driftstopp undvikas.

Om allvarliga avvikelser upptäcks skickas en signal till operatören, som kan kommunicera med pulsgivaren med hjälp av analysmjukvaran. Operatören informeras om frekvens, intern temperatur och drifttid vid tidpunkten för felet. Detta kan användas för att dra av orsaken till avvikelsen, som i många fall finns utanför pulsgivaren. Vanliga felkällor är obalanser i motorn och lager som börjar slitas ut, vilket påverkar inte bara pulsgivaren utan hela produktionsenheten. En liten korrigering vid rätt tidpunkt kan göra stor skillnad i det långa loppet.