Magnetiska pulsgivare för stora axlar

Möt havets krafter

Indar, med huvudkontor i Beasain, i den baskiska provinsen i norra Spanien, är en del av Ingeteam Group. Företaget rankas bland de absolut världsledande inom design och tillverkning av roterande elektriska maskiner. Indar tillverkar generatorer för vindkraftsindustrin, samt vattenkraftsgeneratorer och motorer för marin industri.

Applikationen – tyst perfektion inom marin framdrivning

Indar firade nyligen sitt 75-årsjubileum. Företaget har vunnit prestige inom sjöfartsindustrin genom åren för tillförlitligheten hos sina maskiner, som utsätts för de mest ogynnsamma driftsförhållandena. Deras motorer är mycket tillförlitliga, lätta att underhålla och energieffektiva med extremt exakt varvtalsreglering. Därför krävs alla komponenter för att hantera tunga laster med största möjliga precision. Leine Lindes pulsgivare används i många av Invars applikationer. Fokus för detta fall är ett banbrytande projekt med motorer byggda för lågfrekvensteknik.

Lösningen

I marina tillämpningar under däck är utrymmet begränsat. Om motor- och styrsystemkonstruktionen kan förenklas kommer detta att vara till stor fördel. Men det viktigaste är att korrekt feedback kommer att levereras utan pauser eller tillfälliga avbrott.

Den lagerlösa, magnetiska pulsgivaren i 2000-serien från Leine Linde har formen av en ring och kan installeras direkt på en motoraxel med stora dimensioner, ansluten till propellern. Rotationsåterkoppling fångas upp av två fast monterade skanningshuvuden. Denna lösning uppfyller de speciella mekaniska förhållanden som uppstår till sjöss, där tillfällig axiell förskjutning av axeln är oundviklig, särskilt under motorns startfas. Framdrivningssystemet belastas av havets krafter, som skapar olika belastningar beroende på strömmar, riktning och motstånd. Denna pulsgivarlösning är den enda på marknaden som tillåter axiell förskjutning på plus-/minus 4 millimeter.

Leine Linde skräddarsydde lösningen efter våra behov
Rocío Ortiz, chef för Control & Instrumentation på Indar Motors

Samarbete under processen

Denna applikation kräver en redundant signal, och med de dubbla skanningshuvudena ger detta system den konstanta rotationsåterkoppling som behövs, med en enkel och utrymmesbesparande design. Även om ringdimensionerna är stora är pulsgivaren lätt att montera, eftersom den kan delas upp i segment.

Om projektet

"Jag blev glad när jag hörde från Indar att deras val av leverantör var lätt att göra", säger Francesc Comas, Leine Lindes landschef för Spanien och Portugal. "De sa att de var medvetna om kvaliteten på våra tjänster, eftersom våra 862- och 865-pulsgivare är standarddelar i deras produkter. De hade också beröm för vår sälj - och serviceorganisation, och i gengäld vill jag att de ska veta att vi med glädje arbetar för att göra vår del av jobbet i Indars världsledande applikationer.

Nivån på Leine Lindes bidrag med teknisk och designmässig expertis har varit avgörande i vårt samarbete
Rocío Ortiz

Avgörande faktorer för Bearingless 2000-serien

  • Pålitlig feedback.
  • Platsbesparande, monteras direkt på motor/propelleraxel.
  • Magnetisk skanning hanterar axiell förskjutning.
  • Dubbla skanningshuvuden ger redundant signal.