Funktionssäkerhet inom pappersindustrin

Smurfit Kappa Piteå är Europas största producent av kraftliner med en produktionskapacitet på cirka 700 000 ton för det bruna eller vita ytmaterial som används på wellpapp av bästa kvalitet i förpackningsprodukter.

Hittills har det aldrig varit något fel i FSI-kodaren. Tvärtom kan pulsgivarna hjälpa oss att få en överblick. Produktion utan driftstopp betalar våra löner
Björn Lidström, Smurfit Kappa Piteå

Produktionsenheten Pappersmaskin 1 består av en våtdel, en presssektion och en torksektion samt kvalitetskontroll och upprullning. De olika sektionerna sträcker sig över flera meter. Kraftlinermaterialet transporteras i ett komplext system över flera våningar. Ståldukar hjälper vattnet att rinna av innan papperet pressas.

FSI 800-serien uppfyller maskindirektivet

– Ett stabilt och säkert drivsystem är hjärtat i en pappersmaskin, säger systemingenjör Björn Lidström, ansvarig för brukets drivsystem, och berättar att bruket är i drift dygnet runt med sexskift. Detta innebär att maskindirektivet för funktionssäkerhet måste följas, eftersom det finns delar av maskinen där människor måste ha tillträde även när den är i drift. Här används Leine Lindes inkrementella SIL2/PLd-certifierade FSI 862-pulsgivarmodell.

Pulsgivaren lever upp till applikationens krav på noggrannhet och tillförlitlighet. Den ger inte bara varvtalsåterkoppling från sin position på motoraxeln till frekvensregulatorn i drivsystemet, den spelar också en viktig roll i det funktionella säkerhetssystemet.

Each green dot is an encoder that is installed on a motor, and motor speed can be monitored in real-time. All is working in compliance with the Machinery directive for functional safety.

Varje grön prick är en kodare som är installerad på en motor, och motorhastigheten kan övervakas i realtid. Allt arbetar i enlighet med maskindirektivet för funktionssäkerhet.

Tack vare sina HTL-signaler med hög strömstyrka kan pulsgivarna i FSI 800-serien använda kablar upp till en längd på 300 meter och mer. Därför är det inga problem att dra kablarna hela vägen till apparatskåpen, som är samlade i ett separat rum, där de inte kan påverkas av pappersmaskinens ofta höga temperaturer och luftfuktighet. ABB:s frekvensomriktare och deras säkerhetsmoduler är installerade i skåpen och är lätta att känna igen på sin gula färg.

FSI 800-pulsgivaren övervakar sina egna fyrkantvågssignaler internt. Om ett fel upptäcks kommer pulsgivarens signaler omedelbart att gå in i säkert tillstånd eller indikera fel via statusutgången. Detta gör installationen säker.

Drivsystemet visualiseras på skärmar i kontrollrummet. Varje grön prick är en pulsgivare, placerad på en motor, där rotationshastigheten kan övervakas i realtid. I vissa stunder behöver pappret sträckas, medan det i andra stunder ska släppas något. Det innebär att motorer måste arbeta med olika belastningar och hastigheter, men i ett system med ett jämnt flöde. Tillförlitliga pulsgivare med pulsgivarprestanda är avgörande för produktionens drifttid, i processen där de roterande presscylindrarna är 7,10 meter långa och papperets hastighet i burken överstiger 1000 meter per minut.

Avgörande faktorer för FSI 800-serien

  • Säkra funktioner som SLS – Säkert begränsat varvtal, SSR – Säkert varvtalsområde och SDI – Säker riktning kan realiseras, liksom SS1 och SS2 – Säkert stopp och SBC – Säker bromsstyrning, allt i samklang med 61800-5-2.
  • Enkel och säker installation på drivaxlar.
  • Perfekt matchning med frekvensomriktare och certifierade säkerhetsmoduler.
  • Den mest robusta HTL-pulsgivarlösningen med hög strömstyrka på marknaden med SIL/PLd-certifiering.