Säker rörelse med FSI 900

Pulsgivare med säkerhetssystem.

Se till att hastighet, acceleration och ändlägen håller sig inom säkra gränser på ett funktionssäkert sätt, certifierat enligt SIL2/PLd kategori 3. FSI 900 är mer än en absolut pulsgivare, vilket bevisar hur Leine Lindes tekniska lösningar fokuserar på användarens förutsättningar och behov.

FSI står för Functional Safety Integrated. FSI 900 övervakar roterande rörelser och agerar omedelbart för att se till att ingen av de användarkonfigurerade gränserna överskrids. Tillsammans med de integrerade felsäkra reläutgångarna är FSI 900 mer än en pulsgivare. Det är ett säkerhetssystem – allt i ett paket.

FSI 900 monteras på en motoraxel, vinschtrumma, borr, hjul eller vindturbin. För att uppnå de säkerhetsfunktioner som krävs i dess tillämpning är FSI baserad på en absolutgivare. Den säkra absoluta skanningen läser av unika värden för varje position och förlorar inte ens sin position när maskinen startas om. Rörelse kan inte ske utan att upptäckas där FSI 900 är monterad.

FSI Monitor förenklar installationen

FSI 900 används för att definiera och övervaka säker hastighet, ändlägen, acceleration och stillestånd. Säkra gränsvärden ställs in enligt en enkel och tydlig process i mjukvaran FSI Monitor. Konfigurering görs på plats av säkerhetsansvarig, vilket minimerar risken för fel. Arbetet underlättas av att det inte behövs några fristående komponenter som ska konfigureras manuellt, tack vare produktens funktionssäkra reläutgångar. Den inbyggda programmeringsbarheten gör produkten extremt flexibel.

Del av kontrollsystemet – men sköter säkra funktioner separat

FSI 900 kan beställas med inkrementalutgångar eller fältbusskommunikation för tillgång till givarens hastighets- eller positionsdata. Därigenom blir FSI 900 en del av kontrollsystemet som helhet, men sköter fortfarande de säkra funktionerna separat. Den PLC som används behöver inte vara säkerhetscertifierad. Utgången till PLC omfattas inte av säkerhetscertifieringen, utan denna kommunikation sker på vanligt, standardiserat sätt.

Relaterade produkter

Relaterade produkter