Tillståndsövervakning för frekvensomriktarapplikationer

Munksjö Unterkochen GmbH i Aalen, Tyskland, är en papperstillverkare med mer än 400 år gamla traditioner. De tillverkar dekorpapper, ett specialpapper som används för dekorativa tryck, som ger en vacker yta för pressade träprodukter, möbler och golv.

ADS Online övervakar frekvensomriktarprogrammet

Bruket i Munksjö Unterkochen GmbH har fått flera utmärkelser för sin effektivitet, trots att maskiner och komponenter utsätts för stora påfrestningar på grund av de tuffa produktionsförhållandena. Leine Lindes pulsgivare i 800-serien, med ADS Online, används på anläggningen.

"Jag valde inte ADS Online för att övervaka pulsgivarna", säger Udo Handschuh, automationschef på Munksjö Unterkochen GmbH. "Jag känner till pulsgivarnas kvalitet. Det jag ville var att övervaka frekvensomriktarapplikationen."

Klaus Korger, regional försäljningschef på Leine Linde, har arbetat med Munksjö Unterkochen GmbH i mer än 25 år. I likhet med Munksjö Unterkochen GmbH använder många av hans kunder Siemens motorer och drivsystem. På så sätt vet han hur väl Leine Linde Heavy duty 800-serien fungerar sömlöst med Siemens system, men också hur de utmaningar som finns ställer höga krav.

Om alla delar i drivsystemet fungerade lika bra som Leine Lindes pulsgivare skulle jag bli väldigt glad
Udo Handshuh, Munksjö Unterkochen GmbH

Värme, damm och vätskor

"Dessa applikationer belastar pulsgivarna och drivsystemen mycket", säger Klaus Korger. "Pulsgivarna måste vara mycket robusta för användning i denna tuffa miljö med tunga belastningar och höga temperaturer, för att kunna leverera sina signaler med höga frekvenser exakt och tillförlitligt."

Ytterligare krav uppstår i produktionsprocessen, där färgpigment virvlar i luften. Pulsgivarna måste klara av att täckas av färgdamm följt av regelbunden, grundlig rengöring, ofta med starka kemiska vätskor.

"Jag är imponerad av effektiviteten i den här tillverkningsenheten", säger Klaus Korger. "Och det är helt fascinerande att se den mångfald av färger som tillverkas i maskinen. Vissa dagar kan maskinkomponenterna vara helt vita och nästa kan de vara helt svarta eller någon annan färg. Däremellan är de alla blanka och rena."

Pulsgivare förebygger problem

Han förklarar hur han använder ADS Online. Eftersom varje pulsgivare kan anslutas till ADS Online-programvaran kan han jämföra värden som temperatur och vibrationer för valfri vald tid i varje motorapplikation. Om till exempel ett vibrationsvärde ökar är det ett tecken på ett problem, men det är mycket sällsynt att roten till problemet ligger i pulsgivaren. Mer troligt är att slitage har orsakat en viss obalans i motorn, vilket kan upptäckas och åtgärdas innan någon skada uppstår.

"Tillståndsövervakning är mycket användbart för effektivt underhåll", avslutar Udo Handschuh. Produktionsmiljön är tuff för motorer och komponenter, men problem kan undvikas och stilleståndstiden minimeras. En grön lysdiod på kodaren visar när allt är som det ska.

Avgörande faktorer för Heavy duty 800-serien med ADS Online

  • Robust kåpa med kapslingsklass IP67 för skydd mot damm och vätskor.
  • ADS Online-varningarna har visat sig vara mycket användbara för att dra slutsatser om orsaker bakom problem i drivsystemet.
  • Hållbarheten hos komponenter och motorer spelar roll både på kort och lång sikt.