Säkerhet för drivenheter med FSI 800

SIL2/PLd-certifierade inkrementella heavy duty-pulsgivare.

Uppnå funktionssäkerhet SIL2 och PLd kategori 3 i enlighet med EN ISO 13849-1 med FSI 800-serien från Leine Linde. Dessa funktionssäkra inkrementella pulsgivare för tuffa driftsförhållanden är konstruerade med axel- eller hålaxelmontering som inte kan slira.

Förenkla maskinkonstruktionen

Fyrkantvågssignalerna övervakas internt i FSI 800-seriens pulsgivare. Vid eventuella avvikelser går signalerna in i felsäkert läge. Tack vare den integrerade säkerhetslösningen behövs inte längre en andra pulsgivare eller sensor för redundans för en funktionssäker installation. Detta kommer att spara utrymme och minska behovet av kablar, vilket ytterligare minskar systemets sårbarhet för miljöfaktorer, störningar, slitage.

FSI 800-serien uppfyller kravet på mekanisk feluteslutning på grund av den halkfria lösningen för axelinstallationen. FSI 862 hålaxelgivare innehåller en styrpinne som kräver att en matchande adapteraxel monteras. Axelgivaren FSI 850 har en solid axel med kil, vilken garanterar funktionssäker montering i kopplingar med kilspår.

Hantering av kablar över 300 meter

Hittills har den enda enskilda pulsgivarlösningen som finns på marknaden använt en 1Vpp-signal, vilket inte är lämpligt i dessa tuffa miljöer, på grund av dess svaga signal på 5 Vdc. Därför är lösningen FSI 800-serien med HCHTL-signaler för 9-30 Vdc, som också uppfyller kraven för långa kablar (över 300 meter). Den är perfekt utformad för kritiska tillämpningar som de inom stål- och pappersindustrin, där produktionen pågår 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan, skyddad i enlighet med kraven för SIL2/PLd, kategori 3, maskindirektivet i relaterad C-standard.

Relaterade produkter

Relaterade produkter