ADS Online

Industri 4.0-pulsgivare för prediktivt underhåll.

ADS Online är en lösning för tillståndskontroll, integrerad i Leine Lindes pulsgivare, vilket förenklar steget in i Industri 4.0.

Med det avancerade diagnostiksystemet ADS Online utökas pulsgivarens funktioner till att omfatta flera sensorer i en. Multisensorn läser ständigt av nivåerna för flera miljöparametrar i sin omgivning, inklusive vibrationer, axelhastighet, frekvens, temperatur och matningsspänning.

Systemet genomför automatisk analys av varje upptäckt avvikelse i pulsgivaren. Beroende på hur allvarliga felen är varnar pulsgivaren för risk för fel på grund av skadliga miljöförhållanden och signalerar när installationen ska kontrolleras och bristerna åtgärdas. Gör underhållet förutsägbart!

Detaljerade loggar för drifts- och miljöparametrar tillhandahålls och kan analyseras av den medföljande programvaran eller i det system som användaren väljer. Så här bygger du Industri 4.0 – från komponentnivå och uppåt.