Olja & gas

Inom olja- och gasindustrin är förekomsten av explosiva gaser vanlig och därmed finns ett omfattande regelverk kring hur elektriska apparater ska vara utformade för att minimera explosionsrisken. Leine Linde har pulsgivare för både positionerings- och hastighetsåterkoppling som är certifierade enligt det regelverket. Givarnas robusthet möjliggör användning ute till havs på bland annat motorer och vinschar för att motstå de påfrestningar som uppkommer i den dagliga driften.

Typiska produkter

Detta är ett urval av vanliga produkter inom olje- och gasindustrin. Kontakta oss gärna för att hitta den bästa lösningen för din applikation.

Vill du bli kontaktad?

Lämna kontaktuppgifter så återkommer vi inom kort!

Godkänd leverantör

Leine Linde är en godkänd leverantör enligt Achilles leverantörslistor FPAL & JQS.