Säkerhet för omriktarsystem

FSI 800 – SIL2/PLd-certifierade inkrementella heavy duty-pulsgivare

Uppnå funktionssäkerhet för SIL2 och PLd kategori 3 i enlighet med EN ISO 13849-1 genom att använda FSI 800-serien från Leine Linde. Dessa funktionssäkra inkrementella pulsgivare för tuffa driftsförhållanden är konstruerade med axel- eller hålaxelmontering som inte kan slira.

Förenkla maskinutformning

Fyrkantssignalerna övervakas inuti FSI 800-seriens pulsgivare. Vid eventuella avvikelser går signalerna in i felsäkert läge. Tack vare den integrerade funktionssäkra lösningen kommer det inte längre att behövas någon ytterligare pulsgivare eller sensor för redundans. Detta sparar plats och minskar behovet av kablar, vilket ytterligare minskar systemets sårbarhet för miljöfaktorer, störningar och slitage.

FSI 800-serien uppfyller kravet på mekaniskt uteslutande av fel tack vare att risken för en slirande axel elimineras. Hålaxelgivaren FSI 862 har en styrpinne som kräver en matchande adapteraxel. Axelgivaren FSI 850 har en solid axel med kil, vilken garanterar funktionssäker montering i kopplingar med kilspår.

Klarar kabellängder över 300 meter

Fram tills nu har marknadens enda möjliga pulsgivarlösning använt en 1 Vpp-signal, vilken inte är lämpad för dessa tuffa förhållanden, då signalen inte är starkare än 5 Vdc. Därför kommer nu lösningen i form av FSI 800-serien med HCHTL-signaler för 9-30 Vdc, som även klarar långa kablar (över 300 meter). Detta är perfekt utformat för kritiska applikationer såsom dem inom stål- och pappersindustri, där produktionen är igång 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan, och kräver skydd i enlighet med SIL2/PLd kategori 3, maskindirektiv enligt rådande C-standard.