Hastighetsövervakning med gränsvärden för höga eller låga hastigheter samt stillestånd

- programmerbar hastighetsvakt

I tyngre applikationer, som i kranar eller inom stålindustrin, är det vanligt att en inkrementell pulsgivarsignal behöver kompletteras med en separat reläutgång för att kunna indikera när hastigheter blir för höga. Detta används i typfallet för att skydda motorer och maskiner från haveri. Därmed förebyggs stillestånd och kostsamma produktionsförluster. 

Kritiska hastighetsvärden varierar med olika motortyper och användning. Samma anläggning kan därför behöva olika konfigurationer för olika drivenheter. Detta är ett av skälen till att PRSS, Leine Lindes integrerade programmerbara hastighetsvakt, är så uppskattad!

Flexibelt hastighetsomfång 0-6000 rpm

PRSS är ett programmerbart system för hastighetsövervakning, och innehåller fyra individuella reläer för larmindikering. I den bifogade mjukvaran, som är mycket enkel att använda, sätter användaren upp sina egna gränsvärden för höga eller låga hastigheter, stillastående och riktningsavkänning. 

Leine Lindes lösning ger stor flexibilitet, eftersom hastighetsomfånget är 0-6000 rpm. Samma enhet kan användas inom flera olika installationer, programmerbar med önskvärda inställningar för varje användning.

PRSS kan antingen integreras som option i en pulsgivare från 800-serien eller 1000-serien. Den kan också köpas som en separat enhet, Programmable Overspeed Module. Programmering görs via USB med hjälp av medföljande PC-mjukvara.

1000 EXTREME

  • Inkrementell, absolut, dual
  • Solid axel
  • Diameter 115 mm

800 HEAVY DUTY

  • Inkrementell, dual
  • Solid axel, hålaxel
  • Diameter 100 mm