4000 Linear

Robusta linjärgivare som ger snabb positionsåterkoppling

Linjärgivare från Leine Linde passar direkt in i de mest krävande industrimiljöerna och är mycket uppskattade i stålverk och övrig metallindustri. Längdmätning och valsgapsreglering utförs enkelt och pålitligt tack vare de snabba, högupplösta och mycket exakta absoluta positionsvärden som fås genom den robusta induktiva skanningen, vilken står emot stötar, värme och vibrationer. 

I Linear 4000-serien finns både absoluta och inkrementella linjärgivare. Dessutom kan givaren kopplas med en gateway, för att ansluta till fler fältbussgränssnitt. Detta innebär full frihet att välja automationssystem och automationspartner utan att behöva byta ut hårdvara. Linjärgivarna kan användas direkt med system från Siemens, Beckhoff, Rockwell, B&R och många andra. När en gateway används kommer fältbusskretsen också fortfarande att kunna arbeta oavbrutet även när systemändringar görs. Därmed ökar både flexibiliteten och stabiliteten i produktionslinjen.

Teknisk data              
Mätlängd Varianter upp till 260 mm
Gränssnitt EnDat 2.2/SSI (absolut)*, 1 Vpp (inkrementell)*

*) Fältbussgränssnitts kommunikation tillgänglig via gateway. 

RLA 4200

Linjärgivarna RLA 4200 är kostnadseffektiva och enkla att montera.

RLI 4300

De välbeprövade inkrementella linjära pulsgivarna av modellen RLI 4300 är mycket uppskattade inom stål- och metallindustri...