Rättsligt meddelande/Impressum

Leine Linde uppskattar att du är intresserad av våra produkter och att du besöker vår webbplats. Detta rättsliga meddelande gäller generellt för Leine Lindes webbplats.

Läs noga igenom dessa villkor innan du använder Leine Lindes webbplats. Genom att gå in på och använda www.leinelinde.com godkänner du följande villkor.

Utgivare

Företag

Leine & Linde AB
Adress: Olivehällsvägen 8, 645 42 Strängnäs
Tel: 0152-265 00
Fax: 0152-265 05

VD

Per Andréason

Handelsregister

Organisationsnummer: 556112-9593

Skatteregistreringsnummer

Momsregistreringsnummer: SE556112959301

Upphovsrätt

Alla dokument, filer, texter och bilder på denna webbplats är upphovsrättsskyddade och ägs av Leine Linde och dess dotterbolag (med ensamrätt).

Informationen kan användas i informationssyfte, förutsatt att källan till informationen nämns. Innehållet i informationen får inte ändras och informationen måste användas på ett sätt som inte skadar Leine Lindes anseende.

Varumärken

Alla logotyper och produktnamn är, om inget annat anges på webbplatsen, varumärken som tillhör Leine Linde (med ensamrätt).

Ändring av webbplatsen

Innehållet på webbplatsen och informationen som presenteras är noga utvalt och uppdateras regelbundet. Felaktiga och ofullständiga uppgifter kan dock förekomma. Leine Linde utfärdar därför inga garantier eller löften om att informationen på webbplatsen är aktuell, korrekt och fullständig. Leine Linde förbehåller sig dessutom rätten att ändra innehållet på webbplatsen eller återkalla tillgången till den utan föregående meddelande eller skyldigheter.

Ansvarsbegränsning

Leine Linde kan under inga omständigheter hållas ansvariga för några förluster eller skador, inklusive direkta och indirekta skador och följdskador, som uppstår i samband med användningen av eller tillhandahållandet av webbplatsen, eller länkar till webbplatser från tredje part. Detta gäller även för förluster och skador som orsakas av virus. Dokumentation från Leine Linde kan innehålla tekniska felaktigheter eller tryckfel. Leine & Linde kan när som helst välja att göra ändringar av eller tillägg till informationen häri.

Länkar till andra webbplatser

Länkar till webbplatser från tredje part tillhandahålls för att underlätta för våra användare. Leine Linde kan inte kontrollera webbplatser från tredje part och utfärdar inga som helst garantier och/eller löften avseende webbplatser från tredje part som du kan komma åt via denna webbplats. Användare öppnar en webbplats från tredje part på egen risk.