Utvecklas ansvarsfullt

Leine Linde lägger stor vikt vid att vara en god partner, som agerar socialt och miljömässigt ansvarsfullt i alla sammanhang på den globala marknaden. Vi arbetar nära våra leverantörer och andra aktörer för att upprätthålla den hållbara verksamheten. Vi vill vara en förebild på flera sätt:

  • Företagets energiförbrukning täcks av förnybara källor, som sol-, vind-, vatten- och biokraft.
  • Vi arbetar aktivt för att minska koldioxidavtrycket, beräknat i enlighet med den internationella standarden GHG (Green House Gas Protocol). 

Överallt där det är möjligt väljer vi naturligtvis den teknik och de material som är allra bäst ur miljöperspektivet. Miljöledning är en viktig del av vår offentliga verksamhetspolicy.

Leine Lindes ledningssystem är certifierat i enlighet med ISO 9001 sedan 1995 och i enlighet med ISO 14001 sedan 2001. Vi förbättrar ständigt våra processer för att utveckla och leverera verkliga värden till våra kunder på mest effektiva sätt.