Förbättra prestanda

Många av de mest robusta roterande pulsgivarna på marknaden har utvecklats av Leine Linde. De här pulsgivarlösningarna har extremt hög hållbarhet och tillförlitlighet, vilket gör dem mycket lämpliga som komponenter i funktionssäkra system.

Funktionssäkerhet betyder mer än att uppfylla maskindirektivet 2006/42/EC och harmoniserande standarder. Att vara säker betyder också att kunna lita på att maskiner och utrustning fungerar. Det rör sig inte bara om riskminimering, utan också om att undvika fel.

Funktionssäkerhet utgår från aktiva system. Decenniers utveckling av pulsgivare för industri med tuffa driftsförhållanden och extrema miljöer har bevisat hur väl Leine Lindes produkter möter externa utmaningar och minimerar stillestånd. Pulsgivarna behåller sin exakthet – trots temperaturskillnader, smuts, stötar eller ständigt pågående vibrationer – medan de ständigt levererar avgörande indata i systemet.

Säker rörelse

FSI 900 med funktionssäkerhet integrerat - allt i ett paket!

Säkerhet för omriktarsystem

SIL2/PLd-certifierade inkrementella pulsgivare för tuffa driftsförhållanden.

Ladda ner borschyr