Funktionssäkra givare

Många av de mest robusta roterande pulsgivarna på marknaden har utvecklats av Leine Linde. De här pulsgivarlösningarna har extremt hög hållbarhet och tillförlitlighet, vilket gör dem mycket lämpliga som komponenter i funktionssäkra system.

Funktionssäkra pulsgivare och positionsgivare för motorer och omriktare, kranar och vinschar, vindkraftverk och andra typer av automation i krävande miljöer. SIL2- och PLd-certifierade, robusta och pålitliga pulsgivare och positionsgivare från Leine Linde är utvecklade i nära samarbete med användarna. Genom att välja en certifierad givare förenklar du maskinens certifieringsprocess. 

Leine Lindes djupa kunskap om hur man på ett bekvämt och praktiskt sätt installerar och arbetar med funktionssäkra givare blir tydlig i företagets olika produktmodeller, anpassningsmöjligheter och lösningar som kan erbjudas:

  • Funktionssäkerhetscertifierade
  • Anpassade för stabil, säker och enkel installation
  • Hög prestanda, pålitlighet och robusthet
  • Lätta att installera och att integrera med säkerhetssystemet.

Mekaniska varianter som hålaxel- och axelmontering finns tillgängliga för att säkerställa en perfekt matchning med till exempel ett lyftdon eller en motor. Kil, kilspår eller plugg – många kunder säger att Leine Linde har utformat de bästa slirfria lösningarna på marknaden, exempelvis i och med FSI 800-givarna som ger säkra inkrementella signaler för motorfeedback. Andra uppskattade lösningar är FSI 900-givarna som ger funktionssäker rörelseövervakning med inbyggda säkerhetscertifierade gränslägesbrytare. Applikationsspecifika lösningar kan erbjudas, som FSI 900 YAWMO® med sina anpassade slir- och glappfria kugghjul för robust och säker installation.

Alla Leine Lindes pulsgivare har extremt hög hållbarhet och tillförlitlighet, vilket gör dem mycket lämpliga som komponenter i det funktionssäkra systemet. EU:s maskindirektiv 2006/42/EC och harmoniserande standarder ska vara uppfyllda för maskiner inom EU, men säkerhet är mer än så. Säkerhet betyder att kunna lita på att maskiner och utrustning fungerar – givetvis för personsäkerhet och riskreduktion, men också för att veta att fel och onödiga driftsstopp undviks. På det här sättet kan de rätta funktionssäkra givarna även öka prestanda och drifttillgänglighet!

Att utforma ett säkert system

Lär dig mer om att avgöra säkerhetskraven i din applikation i Functional safety-broschyren (pdf). Där hittar du information om hur du använder PFH (probability of a dangerous failure per hour, sannolikheten för ett farligt fel per timme) och MTTFd (mean time to dangerous failure, medeltid till farligt fel) när du väljer rätt Leine Linde-givare till ditt system. Alla Leine Linde-givare har PFH och MTTFd-värden tydligt angivna, för enkel användning när du utformar ett säkert system. 

Kontakta gärna våra erfarna säljteam för att få hjälp. 

Läs mer om några av Leine Lindes funktionssäkerhetscertifierade givare här nedan, eller hitta datablad, 3D-filer med mera för den modell du söker i produktguiden.

Säker rörelse

FSI 900 – SIL-certifierad givarlösning med programmerbara säkra gränsvärden.

Säkerhet för omriktarsystem

FSI 800 – SIL-certifierade inkrementella heavy-duty-pulsgivare.

Ladda ner borschyr