ADS Classic

– för tillståndsbaserat underhåll

Pulsgivare med det avancerade diagnostiksystemet ADS Classic har förmågan att göra självdiagnos. De kan varna för interna problem, vilket gör att underhåll kan planeras och oplanerade driftsstopp undviks.

Om allvarliga avvikelser upptäcks skickas en signal till operatören, som kan kommunicera med pulsgivaren via analysmjukvaran. Operatören får information om frekvens, inre temperatur samt drifttid vid feltillfället. Detta kan användas för att dra slutsatser om anledningen till avvikelse och åtgärda problemet, vilket inte sällan finns utanför pulsgivaren. Vanliga felkällor är obalans i motorinstallationen och kullagerförslitning, vilket inte bara påverkar pulsgivaren, utan hela produktionsenheten. En liten åtgärd vid rätt tillfälle kan ge stora fördelar i det långa loppet.

ADS Classic är ett möjligt tillval för roterande inkrementalgivare i Heavy duty 800-serien.