ADS Online

– steget in i Industri 4.0

Förutse pulsgivarens underhållsbehov och få mer kontroll, mer data. ADS Online är en lösning för tillståndsövervakning som är integrerad i Leine Lindes pulsgivare – och som förenklar steget in i Industri 4.0.

Med det avancerade diagnostiksystemet ADS Online har pulsgivarens funktionalitet utökats till att omfatta ett flertal sensorer. Denna multi-sensor läser ständigt av nivåerna för ett stort antal miljöfaktorer i sin närmaste omgivning, inklusive vibration, axelrotation, frekvens, temperatur och matningsspänning.

Systemet gör en automatisk analys av varje avvikelse som upptäcks i pulsgivaren. Beroende på allvaret varnar pulsgivaren för risk för funktionsfel på grund av skadliga miljöförhållanden, och signalerar för när installationen bör kontrolleras för att brister ska kunna rättas till. Underhållsarbetet blir förutsägbart!

Detaljerade operations- och miljödata samlas in och kan analyseras av den medföljande mjukvaran eller i det system användaren själv önskar. Så här byggs Industri 4.0 från komponentnivå och uppåt.