Säker rörelse

FSI 900 – givare med säkerhetssystem

Se till att hastighet, acceleration och ändlägen håller sig inom säkra gränsvärden på ett funktionssäkert sätt, certifierat i enlighet med SIL2/PLd kategori 3. FSI 900 är mer än en absolutgivare – den visar hur Leine Lindes tekniska lösningar fokuserar på användarförhållanden och behov.

FSI står för Functional Safety Integrated, funktionssäkerhet integrerad. FSI 900 kan övervaka valfri roterande rörelse och agera omedelbart så att angivna gränsvärden inte överskrids. Tillsammans med de funktionssäkra reläutgångarna är FSI mer än en pulsgivare. Den är ett säkerhetssystem – allt i ett paket.

FSI 900 monteras på en motoraxel, vinschtrumma, borr, vals, hjul eller vindturbin. För att uppnå de säkerhetsfunktioner som krävs i respektive applikation bygger FSI 900 på en absolutgivare. Den säkra absolutskanningen läser av ett unikt värde för varje position, och tappar därmed aldrig sina värden, inte ens då maskinen återstartas. Rörelse kan inte ske utan att upptäckas där FSI 900 är monterad.

FSI Monitor förenklar installationen

FSI 900 används för att definiera och övervaka säker hastighet, ändlägen, acceleration och stillestånd. Säkra gränsvärden ställs in enligt en enkel och tydlig process i mjukvaran FSI Monitor. Konfigurering görs på plats av säkerhetsansvarig, vilket minimerar risken för fel. Arbetet underlättas av att det inte behövs några fristående komponenter som ska konfigureras manuellt, tack vare produktens funktionssäkra reläutgångar. Den inbyggda programmeringsbarheten gör produkten extremt flexibel.

Del av kontrollsystemet – men sköter säkra funktioner separat

FSI 900 kan beställas med inkrementalutgångar eller fältbusskommunikation för tillgång till givarens hastighets- eller positionsdata. Därigenom blir FSI 900 en del av kontrollsystemet som helhet, men sköter fortfarande de säkra funktionerna separat. Den PLC som används behöver inte vara säkerhetscertifierad. Utgången till PLC omfattas inte av säkerhetscertifieringen, utan denna kommunikation sker på vanligt, standardiserat sätt.

Intresserad av FSI 900? Kontakta oss!

Skicka din kontaktinformaiton så återkommer vi inom kort.