Övervakning av strukturell belastning

Online-övervakning av strukturell belastning ger många fördelar. När töjningssensorer implementeras på en fast eller rörlig byggnadskonstruktion blir det möjligt att tidigt upptäcka påfrestningar eller begynnande tecken på utmattning, så att åtgärder kan sättas in för att undvika skada. I ett sensor- och aktuatorsystem kan sensorbaserad övervakning med exakta mätningar och systemuträkningar användas som ingångvariabler i ett styrsystem. Systemet kan därmed dynamiskt justera rörelser inom strukturen för att minska skadliga belastningar.

Övervakning av strukturell belastning kan:

  • Minska både installationskostnad och materialkostnad,
  • Underlätta underhåll och minska behovet av underhåll,
  • Förlänga livstiden i maskinen, strukturen eller anläggningen som helhet.

Om till exempel rotorbladen i ett vindkraftverk är optimerade för maximal energiutvinning kan belastningen ändå hållas låg genom ett styr- och reglersystem som baseras på töjningssensorer i rotorbladen. I ett mycket dynamiskt system kan samtidigt mekaniska belastningar på tornet och grunden minskas. Tack vare löpande dataregistrering om den strukturella belastningen kan en livscykelrapport skapas över den totala drifttiden.

Detta betyder att hela anläggningen kan konstrueras med mindre komponenter och utan överflödigt material, därför att den strukturella belastningen minskar markant. Kostnader minskar, inte bara för grundinvesteringen, utan också för transport, uppsättning och underhåll. Dessutom förlängs livstiden genom att belastningar övervakas, registeras och kan hållas under kontroll.

Leine Linde tillhandahåller lösningar med olika nivåer av systemintegration för övervakning av strukturell belastning. Från robusta sensorer och komponenter upp till systemapplikationer som är skräddarsydda för specifika behov.

Töjningssensor och komponenter

Den robusta och mycket exakta ESR Strain Sensor kan användas i fasta installationer eller i mätkampanjer. Med hjälp av en gateway kan denna töjningsmätare leverera data över fältbussgränssnitt inklusive över trådlös LAN-baserad OPC-UA.

EMS, Elongation Measurement System, med basmoduler

EMS System Basic Modules kan anpassas till användningsområdets storlek och komplexitet. Modulerna gör övervakning av belastning enklare, med hjälp av verifierbara sensordata och systemdata.

EMS – belastningskontroll för vindkraftverk

EMS Turbine Load Control är en användningsklar applikationsmodul som räknar ut lateralt och longitudinellt böjningsmoment för varje rotorblad.