EMS, Elongation Measurement System, med basmoduler

– snabb och enkel övervakning av strukturell belastning tack vare förbehandlad sensordata

EMS, Elongation Measurement System, är ett töjningsmätningssystem som kan övervaka laster på ett vindkraftverks rotorblad, ram och torn. Det består av en kombination av töjningmätare, en central utvärderingsenhet samt optimerade mjukvaruapplikationer. Systemet kan anpassas till användningsområdets storlek och komplexitet.

EMS med basmoduler förenklar belastningsövervakning och beräkning med hjälp av verifierade data från sensorer och system. Denna data kan användas för att öka drifttillgängligheten och livslängden för vindkraftverksanläggningarna.

Den medföljande mjukvarans basmoduler innehåller följande funktioner:

  • Sannolikhetskontroll av sensordata,
  • Multipunktskalibrering av sensorsignalerna,
  • Individuella reaktioner på systemfel,
  • Övervakning av materialets sträckgränser.

EMS-basmodulerna hjälper till att minska utvecklingskostnader, tack vare att sensordata har kunnat utvärderas i förhand, samt att de har stöd för rotorkalibrering och felhantering. Att övervaka materialets sträckgränser är också möjligt med EMS basmodul.

Systemets hårdvara anpassas till applikationen utifrån storlek och komplexitet, genom val bland några av följande produkter och komponenter (se bild). Installera upp till fyra töjningssensorer per gateway för att samla in töjningsmätdata i realtid. För rotorbladen kopplas varje gateway till dataprocessenheten, PDB:n, som placeras i kontrollskåpet i vindkraftverkets nav. Töjningsgivare kan också kopplas via gateway från nedre och övre delen av tornet, för att bli delar i samma system.

EMS, Elongation Monitoring System, med basmoduler

Töjningsgivare i rotorbladen kopplas via gateway till en PDB inuti navet.

Sensordata konverteras till vanliga fältbussgränssnitt med hjälp av Leine Lindes kompakta, robusta CRG Gateway eller mångsidiga VRG Gateway. I en dataprocessenhet samlas högfrekvent töjningsdata in, lagras och processas till meningsfull information.