Pulsgivare och sensorer för massa- och papperstillverkning

I massa- och pappersindustrin där tillverkningsprocesserna är komplexa, krävs styrsystem med hög precision och varje produktionsavbrott kostsamt. Här kommer Leine Lindes pulsgivare och sensorer verkligen till sin rätt. De ger tillförlitlig information om position och hastighet i varje del av papperstillverkningsprocessen, så att alla motorer kan styras med högsta precision.

Pulsgivare från Leine Linde är pålitliga och ger dig exakt information, månad efter månad och år efter år – även i  de mest krävande miljöer. Vi har stor erfarenhet och mycket goda referenser från massa- och pappersindustrin. När du använder våra produkter, minimerar du risken för kostsamma och arbetskrävande produktionsavbrott. Här nedanför har vi samlat några av de produkter som lämpar sig för massa- och papperstillverkning.

Kontakta ditt närmaste Leine Linde-kontor om du vill ha ytterligare råd om vilka produkter som passar bäst för din specifika tillämpning.

1. Massatillverkning 2. Våta änden och presspartiet 3. Torkpartiet 4. Glätten 5. Upprullning och tillskärning 6. Arkskärning eller paketering a. Säkerställ drifttiden med diagnostikfunktioner b. Gateways som förenklar systemintegrationen c. Funktionell säkerhet via pulsgivarnas säkerhetsreläer d. Ex-godkända pulsgivare
 • Toggle

  1. Massatillverkning

  I massatillverkningen är det blött, fuktigt och temperaturen kan variera en hel del. Robusta och hållbara maskinkomponenter är helt nödvändiga, och när du behöver precision kommer pulsgivare från Leine Linde verkligen till sin rätt. Du får information om absoluta positioner i automatiserade processer och kan kontrollera mängden pappersmassa med hjälp av inkrementella pulsgivare som mäter hastighet och antalet rotationer.

  Industrial 600-serien

  Absoluta positionsgivare med fältbuss- eller seriella gränssnitt för automatiserade processer.

  Robust 500-serien

  Mångsidiga pulsgivare med hög prestanda, i ett mindre format.

  Heavy duty 800-serien

  Robusta inkrementella pulsgivare anpassade för utmanande industriella miljöer.

  ADS Uptime™

  Pulsgivare som har ADS Uptime™ inbyggt gör det möjligt att enkelt övervaka relevant data från motorer och roterande axlar.

  Compact 700-serien

  Robusta pulsgivare med kort bygglängd för installationer där utrymmet är begränsat.

 • Toggle

  2. Våta änden och presspartiet

  Genom hela Fourdrinier-processen där avvattning ska ske är det kritiskt att säkerställa jämn och stabil styrning av motorerna för att hålla perfekt hastighet på viran. Exakt och högupplöst data från pulsgivarna är en förutsättning för bra styrning av processen. Vibrationer, värme och kemikalier är naturliga inslag i miljön och något som tillförlitliga pulsgivare ska klara av.

  Industrial 600-serien

  Absoluta positionsgivare med fältbuss- eller seriella gränssnitt för automatiserade processer.

  Heavy duty 800-serien

  Robusta inkrementella pulsgivare anpassade för utmanande industriella miljöer.

  FSI 800-serien

  FSI 850 och FSI 862 är funktionssäkra inkrementella pulsgivare för motorer och omriktare, med slirfri montering på axel- eller hålaxel.

  ADS Uptime™

  Pulsgivare som har ADS Uptime™ inbyggt gör det möjligt att enkelt övervaka relevant data från motorer och roterande axlar.

  Compact 700-serien

  Robusta pulsgivare med kort bygglängd för installationer där utrymmet är begränsat.

  Robust 500-serien

  Mångsidiga pulsgivare med hög prestanda, i ett mindre format.

 • Toggle

  3. Torkpartiet

  I torkpartiet utsöndras både värme och fukt, dels från själva pappersprodukten, men också från ångan som används för att värma torkcylindrarna. Hastigheten på valsar och cylindrar måste minska gradvis för varje torksektion för att anpassa sig efter pappret som krymper allt eftersom det torkar. Leine Lindes pulsgivare ger dig den feedback som krävs för noggrann styrning av torkpartiet.

  Bearingless 2000-serien

  Stora hålaxelgivare, gjorda för att monteras direkt på stora roterande axlar. Kan utrustas med ett eller två skanningshuvuden.

  FSI 800-serien

  FSI 850 och FSI 862 är funktionssäkra inkrementella pulsgivare för motorer och omriktare, med slirfri montering på axel- eller hålaxel.

  Heavy duty 800-serien

  Robusta inkrementella pulsgivare anpassade för utmanande industriella miljöer.

  ADS Uptime™

  Pulsgivare som har ADS Uptime™ inbyggt gör det möjligt att enkelt övervaka relevant data från motorer och roterande axlar.

  Industrial 600-serien

  Absoluta positionsgivare med fältbuss- eller seriella gränssnitt för automatiserade processer.

 • Toggle

  4. Glätten

  När pappret kommer till kalenderdelen, eller glätten, valsas det mellan stålvalsar till rätt tjocklek. Ibland ingår också bestrykning som en del av processen.

  I den här sista delen av processen måste systemet klara tung belastning, stötar och vibrationer i en dammig miljö. Hastigheten på valsar, trummor och spolar måste styras med hög precision i en väldigt krävande miljö. Det är här Leine Lindes pulsgivare för industriell användning får visa vad de går för genom att leverera exakt och tillförlitlig feedback, trots ett minimum av underhåll.

  Robust 500-serien

  Mångsidiga pulsgivare med hög prestanda, i ett mindre format.

  Heavy duty 800-serien

  Robusta inkrementella pulsgivare anpassade för utmanande industriella miljöer.

  ADS Uptime™

  Pulsgivare som har ADS Uptime™ inbyggt gör det möjligt att enkelt övervaka relevant data från motorer och roterande axlar.

  FSI 800-serien

  FSI 850 och FSI 862 är funktionssäkra inkrementella pulsgivare för motorer och omriktare, med slirfri montering på axel- eller hålaxel.

  Compact 700-serien

  Robusta pulsgivare med kort bygglängd för installationer där utrymmet är begränsat.

 • Toggle

  5. Upprullning och tillskärning

  När pappret fått rätt tjocklek leds det förbi ett antal valsar som sträcker pappret innan det rullas upp på rullar av olika diameter.

  Ofta används en jumborulle som kan ta emot flera kilometer papper med exakt bredd och vikt. Sedan skickas pappret till en ny rulle vilket kräver en växling med övervakning av både absolut position och hastighet.

  Om en viss bredd krävs utförs extra tillskärning och upprullning.

  ADS Uptime™

  Pulsgivare som har ADS Uptime™ inbyggt gör det möjligt att enkelt övervaka relevant data från motorer och roterande axlar.

  Premium 900-serien

  Pulsgivarna i 900-serien kan hantera komplex positionsåtergivning och kan utrustas med inbyggd funktionell säkerhet och gränslägesbrytare (FSI 900).

  Heavy duty 800-serien

  Robusta inkrementella pulsgivare anpassade för utmanande industriella miljöer.

  Compact 700-serien

  Robusta pulsgivare med kort bygglängd för installationer där utrymmet är begränsat.

  Robust 500-serien

  Mångsidiga pulsgivare med hög prestanda, i ett mindre format.

  Industrial 600-serien

  Absoluta positionsgivare med fältbuss- eller seriella gränssnitt för automatiserade processer.

 • Toggle

  6. Arkskärning eller paketering

  Efter upprullning och tillskärning flyttas pappersrullarna till antingen arkberedning eller paketering för att förberedas för transport eller lagerläggning. Pulsgivare med inbyggd funktionell säkerhet är särskilt användbara när det gäller att hantera och flytta tunga pappersrullar.

  Robust 500-serien

  Mångsidiga pulsgivare med hög prestanda, i ett mindre format.

  Heavy duty 800-serien

  Robusta inkrementella pulsgivare anpassade för utmanande industriella miljöer.

  FSI 800-serien

  FSI 850 och FSI 862 är funktionssäkra inkrementella pulsgivare för motorer och omriktare, med slirfri montering på axel- eller hålaxel.

  Industrial 600-serien

  Absoluta positionsgivare med fältbuss- eller seriella gränssnitt för automatiserade processer.

  FSI 900-serien

  FSI 900-serien innehåller pulsgivare med inbyggda säkerhetscertifierade gränslägesbrytare och mjukvara för konfiguration av parametrar. Koppla reläerna till nödstoppsloopen eller bromsaktivering.

 • Toggle

  a. Säkerställ drifttiden med diagnostikfunktioner

  Pulsgivare med diagnostikfunktionalitet gör att du kan utföra underhåll baserat på faktiskt behov för problemfri drift. De kan också ge värdefull information om möjliga felkällor som annars riskerar påverka hela produktionen.

  ADS Uptime™

  Pulsgivare som har ADS Uptime™ inbyggt gör det möjligt att enkelt övervaka relevant data från motorer och roterande axlar.

 • Toggle

  b. Gateways som förenklar systemintegrationen

  Våra pulsgivare och gateways finns i versioner med många olika fältbussgränssnitt och kommunikationsprotokoll, vilket gör det enkelt att integrera dem i styrsystemet.

  Industrial 600-serien

  Absoluta positionsgivare med fältbuss- eller seriella gränssnitt för automatiserade processer.

  Premium 900-serien

  Pulsgivarna i 900-serien kan hantera komplex positionsåtergivning och kan utrustas med inbyggd funktionell säkerhet och gränslägesbrytare (FSI 900).

  Pulsgivare för användning med gateway

  Använd pulsgivare kopplade till en gateway om du vill ha en flexibel installation, med det kommunikationsprotokoll du väljer, och där pulsgivaren enkelt kan bytas ut, utan kommunikationsavbrott. Pulsgivare med separat gateway klarar generellt högre temperaturer.

  Gateways

  Leine Linde levererar gateways med kommunikationsprotokoll som inkluderar bland annat CANopen, EtherNet/IP, PROFIBUS och PROFINET. Alla gateways finns i vår tillbehörslista.

 • Toggle

  c. Funktionell säkerhet via pulsgivarnas säkerhetsreläer

  Uppnå funktionell säkerhet enligt EUs maskindirektiv genom pulsgivare med säkerhetsreläer som kopplas direkt till nödstopp eller särskilda bromsfunktioner.

  FSI 800-serien

  FSI 850 och FSI 862 är funktionssäkra inkrementella pulsgivare för motorer och omriktare, med slirfri montering på axel- eller hålaxel.

  FSI 900-serien

  FSI 900-serien innehåller pulsgivare med inbyggda säkerhetscertifierade gränslägesbrytare och mjukvara för konfiguration av parametrar. Koppla reläerna till nödstoppsloopen eller bromsaktivering.

 • Toggle

  d. Ex-godkända pulsgivare

  I potentiellt explosiva atmosfärer, till exempel där kemikalier och färger med olika tillsatser förekommer använder du ATEX eller IECEx-godkända pulsgivare för zon 1/21. Dessa finns som absoluta eller inkrementella givare.

  Explosionssäkra absolutgivare

  Robusta absolutgivare som fungerar bra även i miljöer där de utsätts för vibrationer, fukt, saltvatten, smuts, värme och kyla, eller mekaniska stötar. Finns både med hålaxel och solid axel.

  Explosionssäkra inkrementella pulsgivare

  Inkrementella pulsgivare som använder High-Current HTL (HCHTL) för signalöverföring över långa sträckor. Modell 841 kan utrustas med diagnostik (ADS Classic) som tillval.