ADS Uptime™

– mer data gör underhållsarbete proaktivt

Pulsgivare som har ADS Uptime™ inbyggt gör det möjligt att enkelt övervaka relevant data från motorer och roterande axlar. ADS-lösningarna förenklar steget från förebyggande underhåll till proaktivt underhåll.

Data från pulsgivaren gör det möjligt att se och justera faktorer som annars skulle ha förkortat installationens livslängd som helhet. När alla motorinstallationer är korrekta undviks driftsincidenter och nedtiden minskar avsevärt.

  • Få detaljerad data för status, frekvens, drifttid och mycket mer!
  • Vibration mäts både radiellt och axiellt för bästa övervakning.
  • Sätt larm för de värden du önskar.

Vad kostar ett produktionsstopp? Idag kan du få tidiga varningar innan allvarliga fel i produktionslinjen inträffar, tack vare givardiagnostiken. Ett enda produktionsstopp som förhindras kan betala tillbaka kostnaden för alla ADS-pulsgivare på produktionsenheten.

ADS Uptime™ for Wireless Service Check-up

ADS Uptime™ finns nu tillgänglig för trådlös underhållskontroll via Bluetooth. ADS Wireless Service Check-up kommer att underlätta underhållsarbete, men också drivsystemsansvar, produktionsplanering och operativt arbete. Genomför underhållskontroll ute på golvet, via appen i en mobil enhet.

  • Analysera grafer för att jämföra avvikelser och reagera på trendutveckling.
  • Få rapporter och förebygg potentiella problem.
  • Värden lagras i pulsgivaren och är finns nära till hands via skärmen.
  • Finns tillgängligt i pulsgivare i 800-serien.

  Download ADS Uptime app

Ladda ner ADS Uptime™ app på Google Play och koppla in dina ADS Uptime™-pulsgivare.

 Ladda ner ADS Uptime™ app på App Store och koppla in dina ADS Uptime™-pulsgivare.

 

Ladda ner ADS Uptime™ app på App Store och koppla in dina ADS Uptime™-pulsgivare.

Få produktnyheter

Vill du veta mer om enkodardiagnostik och hur man relaterar till tillståndsövervakning eller underhållssystem? Välj det eller de områden du är intresserad av och ta emot våra korta produktnyheter via mail: