Säkerställ drifttiden

Med sina relevanta diagnostikfunktioner är dagens pulsgivare så mycket mer än bara pulsgivare. Deras inbyggda tillståndsövervakning möjliggör tillståndsbaserat underhåll och problemfri drifttid.

När driftstopp eller driftstörningar minimeras påverkas det ekonomiska resultatet kraftigt. Komponenter eller maskindelar bör helt enkelt inte tillåtas att gå sönder.

Pulsgivare kan utrustas med diagnostikfunktioner för att säkerställa sin egen drifttid. De kan samtidigt ge viktig information om potentiella felkällor som riskerar att påverka en hel produktionsenhet. Placeringen på motor- eller drivaxel, eller vid annan rörlig strategisk mätpunkt, gör pulsgivaren ytterst lämplig för att samla in information om påverkande produktions- och miljöförhållanden, till exempel vibration och temperaturförändringar.

Leine Lindes inbyggda condition monitoring-lösningar gör det möjligt att upptäcka begynnande felkällor innan problem uppstår.

ADS Uptime™

Pulsgivare som har ADS Uptime™ inbyggt gör det möjligt att enkelt övervaka relevant data från motorer och roterande axlar.

ADS Online

Produktions- och miljödata som levereras online med förvarningar om framtida underhållsbehov.

ADS Upgrade Unit

Diagnostikfunktion för befintliga pulsgivare – baklocket kan enkelt bytas ut!

ADS Classic

Det inbyggda diagnostiksystemet som ser och varnar för allvarliga inre avvikelser.