Anslutningsmöjligheter

– gränssnitt för alla områden

Leine Lindes pulsgivare och positionsgivare tillhandahåller en lång rad olika inkrementella och absoluta utgångssignaler samt fältbussgränssnitt – allt för att säkerställa behov av återkoppling och kontroll inom industriell automation.

Inkrementella signaler
HTL Inkrementell utgångssignal med spänningsnivå 9-30 Vdc och matningsspänning 9-30 Vdc.
HCHTL Inkrementell utgångssignal med spänningsnivå 9-30 Vdc och matningsspänning 9-30 Vdc för långa kabellängder.
TTL Inkrementell utgångssignal med spänningsnivå 5 Vdc och matningsspänning 5 Vdc.
1 Vpp Sinusformad inkrementell signal med 1 V peak-to-peak.
RS422 Inkrementell utgångssignal med spänningsnivå 5 Vdc och matningsspänning 9-30 Vdc.

 

Absoluta signaler och fältbussgränssnitt
SSI Absolut synkroniserat gränssnitt för seriell punkt-till-punkt-kommunikation mellan enheter.
EnDatTM Absolut seriellt gränssnitt för att både skicka och ta emot information.
BiLLTM Absolut master-/slave-gränssnitt för att både skicka och ta emot information, utvecklat av Leine & Linde.
Analogue Absolut analog strömutgång, typiskt mellan 0-20 mA eller 4-20 mA.
Parallel Absolut utsignal med absoluta positionsvärden i realtid. 
PROFIBUS DP® En standard för fältbusskommunikation inom automationsteknik.
PROFINET IRT® En standard för industriell Ethernet-kommunikation baserad på PROFIBUS.
EtherNet/IPTM Fältbusskommunikation baserad på Ethernet-standard kombinerad med Common Industrial Protocol (CIP).
EtherCAT® Ett öppet Ethernet-nätverk med stöd för realtidsapplikationer, utvecklat av Beckhoff.
CANopen® Ett CAN-baserat kommunikationssystem.
DeviceNetTM Ett multi-drop-nätverk för sammankoppling av kontrollsystem och I/O-enheter.
DRIVE-CLiQTM Ethernet-baserat gränssnitt från Siemens för sammankoppling av olika komponenter, såsom motorer, frekvensomriktare och pulsgivare.

Download brochure Interfaces