Kvalitet i hela kedjan

Tuff granskning och gott samarbete. Som strategisk inköpare är Anna Dahl en nyckelspelare i Leine Lindes inköpsarbete för att möta den allt hårdare konkurrensen.

Anna Dahl arbetar som strategisk inköpare på Leine Linde. Hon koordinerar inköpen mot utvecklingsavdelningen och ser till att Leine Lindes höga krav på kvalitet, miljö och leveranssäkerhet inte bara genomsyrar den egna produktionen utan även företagets leverantörer. Varje leverantör genomgår en noggrann bedömning.

– Jag besöker och utvärderar nya leverantörer och går igenom företagets struktur, ekonomi, produktionsprocess samt kontroll av verktyg och utrustningar. Först när leverantören är godkänd beställs prototyper, säger Anna Dahl.

För vissa kritiska komponenter säkerställs leverans och kvalitet löpande med halvårsvärderingar. Leverantören värderas då i flera kategorier som leveransprecision, ekonomi, kvalitet, support samt kvalitets- och miljöcertifikat.

– Om leverantören har för låg rating krävs en handlingsplan för hur den ska komma upp till rätt nivå igen. Om detta inte hjälper kan det till och med bli aktuellt med avveckling av samarbetet, förklarar Anna Dahl.

Snabb leverans

Då den normala leveranstiden för Leine Lindes pulsgivare är tio dagar krävs att leverantörerna mycket snabbt kan möta upp behovet.

– Kunden måste alltid få sina produkter i tid. I nya avtal eftersträvas kortare ledtider. För det krävs ofta ett säkerhetslager hos leverantören eller andra effektiva logistiklösningar, för att snabbt kunna hantera en beställning från kund.

Som strategisk inköpare på Leine Linde är det fördelaktigt med en gedigen bakgrund. Anna Dahl är högskoleingenjör inom maskinteknik och industriell ekonomi. Hon har tidigare arbetat som produktions- och materialplanerare, kvalitetsansvarig och strategisk inköpare inom fordonsindustrin. För snart tre år sedan förstärkte hon inköpsavdelningen på Leine Linde, där hon även arbetar med processförbättringar, riskhantering och kostnadsreduceringar.

– Det är ett glatt och proffsigt gäng. Samarbetet är väldigt viktigt, både här internt och med våra leverantörer. Vi måste hålla många bollar i luften, arbeta snabbt och samtidigt vara väldigt noggranna. Att förbättra och effektivisera är en utmaning som jag inspireras av, säger Anna Dahl.