Robusta linjärgivare med universellt SSI-gränssnitt (Synchronous Serial Interface) kan installeras "plug-and-play"

Linjära positionsgivare i Linear 4000-serien kan nu också använda det etablerade kommunikationsgränssnittet SSI för att skicka positionsdata till en styrenhet. Denna direktkommunikation är extremt enkel och snabb, och uppfyller alla krav på modern valsgapsmätning.

Ett stål- eller aluminiumverks valsar måste uthärda de mest krävande av produktionsmiljöer, med höga temperaturer, aggressiva ämnen, stötar och vibrationer. Valsgapsstyrningen måste vara extremt snabb, pålitlig och exakt, för att säkerställa både slutproduktens kvalitet och minsta möjliga materialåtgång. Leine Lindes linjärgivare av typen RLA 4200 har en inkapslad induktiv absolut mätskala som är utformad för att klara alla utmaningar som denna applikation ger. Höghastighetsåterkoppling via EnDat, SSI (Synchronous Serial Interface), eller andra absoluta gränssnitt som PROFINET, PROFIBUS och EtherNet/IP svarar på behov av såväl snabbhet som programmerbarhet med fältbusskommunikation. 

Plug-and-play-installation

En av fördelarna med RLA 4200-givarna är att de är bara att installera och köra – plug-and-play. Givaren behöver inte monteras inuti en cylinder som andra modeller, i stället kan den fästas direkt på valsens hydraulcylinder. Detta gör den lättillgänglig, både vid driftsättning och för underhåll. Tack vare den absoluta skanningsprincipen är 4200-givaren redo att mäta och svara omedelbart när den strömsätts. 

Med sin robusta induktiva skanning och solida form står denna linjära 4200-givare emot stötar, vibrationer och hetta. Konstruktionen, med en separat luftkanal för bälgen, gör att den inte behöver luftkompression eller luftfiltrering. Därför blir detta enkla och samtidigt avancerade linjära mätsystem en mycket kostnadseffektiv lösning, både att installera och att använda i varm- och kallvalsningsprocesser.