Fortsatt stöd från Leine Linde till CAN-organisationen CiA

Vi har förnyat vårt medlemskap i CiA (CAN in Automation), den icke-kommersiella organisationen för användare och tillverkare, som utvecklar och främjar användandet av CAN inom automationsområdet.

Standardiserad CANopen och applikationsprofiler för pulsgivare och annan utrustning förenklar många av våra kunders integration, konfiguration och användning av CANopen-baserade system. CANopen baseras på CAN och är ett generiskt högnivåprotokoll som ofta används för mobila maskiner, kranar och i industriell automation. Protokollet innehåller objekt för kommunikation som överför processdata som positionsvärden eller hastighetsdata från en pulsgivare, signalerar komponentfel och kan användas för styrning av hela processnätverket.

CANopen är tillgängligt som gränssnitt för flera av Leine Lindes produktserier, inklusive den induktiva flervarviga serien 600 Industrial, den optiska enkelvarviga 500 Robust-serien och 1000 Extreme-serien. CANopen går också att använda i vårt gateway-koncept tillsammans med EnDat-kompatibla pulsgivare, till exempel absolutgivarna i FSI 900-serien som har integrerade funktioner för funktionell säkerhet.

CiA grundades 1992 och Leine Linde har varit medlem och utvecklare av CAN-baserade produkter sedan 1994.